Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KERSTMARKT BEMMEL

 


Download de algemene voorwaarden nu als PDF.

Algemene voorwaarden Kerstmarkt Bemmel

Artikel 1 – Aanmelding

 1. Aanmeldingen dienen te worden gedaan door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een bevestiging per e-mail door de organisatie van Kerstmarkt Bemmel en het betalen van de betreffende factuur.
 3. Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven.De organisatie van Kerstmarkt Bemmel doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd.
 4. De producten/diensten die u op het formulier heeft ingevuld moeten gelijk zijn aan hetgeen u op de Kerstmarkt Bemmel aanbied. Dit is belangrijk, zodat wij de markt of sfeerkramen goed kunnen sorteren. Indien u een ander product of dienst wilt aanbieden dan op uw inschrijving staat vermeld, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen.
 5. De huur van een kraam bedraagt € 30,-. Indien u geen gebruik wenst te maken van een kraam betaalt u evengoed het volledige kraamtarief voor een standplaats van gelijke afmeting als een kraam (4 x 1 meter).
 6. Voor ‘commerçanten’ gelden andere tarieven. Hiervoor kunt u contact opnemen metLisa Straatman (lisa_straatman@hotmail.com).

 

Artikel 2 – Annulering

 1. Annulering dient per e-mail aan lisa_straatman@hotmail.com te gebeuren, hierover krijgt u een ontvangstbevestiging.
 2. Annuleren is gratis tot 7 dagen voor aanvang van de Kerstmarkt Bemmel.
 3. Geschied annulering later dan 7 dagen voor aanvang van de Kerstmarkt Bemmel, dan zal het factuurbedrag niet worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Betaling geschied via overmaking van het factuurbedrag op bankrekeningnummer IBAN NL78 RABO 0310 7985 82 onder vermelding van ‘Kerstmarkt Bemmel’ uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de inschrijving door de organisatie van Kerstmarkt Bemmel.
 2. Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komen geheel voor rekening van de deelnemer.

 

Artikel 4 – Voor aanvang van Kerstmarkt Bemmel 

 1. Bij aankomst op locatie wordt u doorde organisatie van Kerstmarkt Bemmel naar uw kraam gewezen. Volg a.u.b. deze instructies op.
 2. Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. De organisatie van Kerstmarkt Bemmel zal u bij aankomst wijzen op de dichtstbijzijnde parkeervoorziening.
 3. Kramen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van de markt leeg blijven, vervallen aan de Kerstmarkt Bemmel organisatie.
 4. Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 5. Het is niet mogelijk van kraamplaats te ruilen zonder toestemming vande organisatie van Kerstmarkt Bemmel.

 

Artikel 5 – Tijdens het inrichten van uw kraam

 1. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op locatie. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc.
 2. U bent verantwoordelijk voor (het aanbrengen van) eventuele voorzieningen bij slecht weer.
 3. De deelnemer is zonder toestemming vande organisatie van Kerstmarkt Bemmel niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de door u gehuurde oppervlakte.
 4. De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.
 5. De kraam dient ten alle tijden bemand te zijn.
 6. De kraam mag niet verplaatst worden.

 

Artikel 6 – Elektriciteit

 1. Iedere kraam of stand wordt voorzien van kerstverlichting.
 2. Indien u gebruik wenst te maken van een stroomvoorziening dient u dit bij inschrijving aan te geven. U kunt kiezen voor klein stroomverbruik (100 W) voor € 5,- of groot stroomverbruik (1000 W) voor € 10,-.
 3. Indien u stroom nodig heeft, bent u zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel of verlengsnoer en stekkers.
 4. De organisatie van Kerstmarkt Bemmel spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen.

 

Artikel 7 – Tijdens Kerstmarkt Bemmel

 1. Aanwijzingen van de politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
 2. Wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 3. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.De organisatie van Kerstmarkt Bemmel houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 4. Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Kerstmarkt Bemmel de kramen te ontruimen.

 

Artikel 8 – Na afloop van Kerstmarkt Bemmel

 1. De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
 2. Uiterlijk 1 uur na afloop van de Kerstmarkt Bemmel dient uw kraam leeg te zijn.

 

Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. De organisatie van Kerstmarkt Bemmel is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 2. De organisatie van Kerstmarkt Bemmel draagt zorg voor toiletvoorzieningen en het nodige entertainment.
 3. De organisatie van Kerstmarkt Bemmel behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslistde organisatie van Kerstmarkt Bemmel.